Auteursfoto door Melanie Marsman

In 2016 werd, met Harm Hendrik ten Napel, Klecks opgericht.

Klecks publiceert literaire kritiek, met name over poëzie. Naast reguliere stukken verschijnt, in samenwerking met De Optimist, de rubiek De Regelname, waarin een dichter gevraagd wordt een nieuw gedicht te schrijven met een regel van een ander, en daarover wordt geïnterviewd.

Eerder verscheen in Tirade de rubriek Klecks leest Tirade, waarin poëzie uit hetzelfde nummer kritisch werd besproken.


Publicaties op Klecks zijn hier te vinden.