Dagen in huis

De machtigste wapens van Ten Napel zijn een verbluffende helderheid en een werkwijze waarin analytisch vermogen en intuïtie samengaan.

AnneMieke Vulkers, Awater

De gedichten in Dagen in huis vertrekken steeds vanuit benaderbare beelden: een hand, een wolk, een raam, een dier. De vanzelfsprekende indrukken die ze oproepen worden subtiel afgetast, en het meest vanzelfsprekende kenmerk van de poëzie – de metafoor – wordt langzaam heruitgevonden.

Dagen in huis stond in de top 3 van de Awater Clubkeuze.

*

“De gehele bundel [kan] als een intuïtief verbonden route gezien worden. Maar de structuur is niet alleen lineair; er zijn ook tussenliggende verbindingen, als een rizoom waarin de thema's ondergronds met elkaar verborgen zijn. ... De lezer krijgt niet alleen het resultaat van dit onderzoekende proces onder ogen, de dichter maakt ook, bijna terlops, inzichtelijk hoe hij te werk is gegaan. ... Daarnaast analyseert Ten Napel de essentie van de onderzoekende werkwijze die hij zelf hanteert: het definiëren van overeenkomsten en het benoemen vaan verschillen.”

AnneMieke Vulkers, Awater

Het werk heeft een enorme ruimte, door het aanstekelijk associatief vermogen van de dichter en zijn sprankelende metaforen

AnneMieke Vulkers, Awater