Publicatie

‘Een paradoxaal maar onvermijdelijk gevolg’: Jacques Derrida en de filosofische traditie

beschouwend essay

Verschenen 4-2021
De Nederlandse Boekengids 2021/2